Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Số điện thoại: 02862713156

MST: 0313255119